วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

แจกไฟล์ PowerPoint ว21 แก้ไขได้ นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

แจกไฟล์ PowerPoint ว21 แก้ไขได้ นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) (เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ข้าราชการครูประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยให้ประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป)

ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint ว21 แก้ไขได้ นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 2.5]