ไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint เลื่อนวิทยะฐานะ ว21

ไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint เลื่อนวิทยะฐานะ ว21

ไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint คณะกรรมการกลั่นกรอง เลื่อนวิทยะฐานะ ตามเกณฑ์ ว21 อนุเคราะห์เผยแพร่เป็นแนวทาง โดยคุณครูนงนุช จันทร์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

องค์ประกอบของการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ (ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560)

  1. อำนาจและหน้าที่
  2. คุณสมบัติของผู้ขอประเมิน
  3. วิธีการประเมิน
  4. เกณฑ์การตัดสิน
  5. การอนุมัติและแต่งตั้ง
  6. แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่าน

ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในการยื่นคำขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะควรศึกษาเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สายงานการสอน) มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด

ดาวน์โหลดไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint เลื่อนวิทยะฐานะ ว21

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *