ข้อสอบ Photoshop ข้อสอบ Photoshop

ข้อสอบ Photoshop 10 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อสอบ Photoshop ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ของข้อสอบชุดนี้คือสามารถเรียนรู้เข้าใจ ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ประเภท และคุณลักษณะของกราฟิก
  2. หลักการของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์
  3. หลักการของภาพกราฟิกแบบบิตแมป
  4. การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก
  5. การแก้ไขภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก
  6. การตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก
  7. การประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ

ข้อสอบ Photoshop 10 ข้อพร้อมเฉลย

1. คำว่า Graphic มาจากภาษาใด

            ก. ภาษาอังกฤษ

            ข. ภาษาญี่ปุ่น

            ค. ภาษากรีก

            ง. ภาษาโปรตุเกส

2. ภาพที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท

            ก. 1 ประเภท Raster

            ข. 2 ประเภท Raster และ Vector

            ค. 3 ประเภท Raster และ Vector และ PSD

            ง. 4 ประเภท Raster และ Vector และ PSD และ JPG

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับหลักการทำงานของกราฟิกแบบ Raster

            ก. การออกแบบกราฟิกโดยเกิดจากการวาดการระบายสี

            ข. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลาย ๆจุดมาเรียงต่อกัน

            ค. ภาพเกิดจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณ

            ง. ภาพเกิดจากจุดสีสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลาย ๆจุดมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปภาพ  

4. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของงานกราฟิกตามความหมาย

            ก. เป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดความบันเทิงเท่านั้น  

            ข. จดจำง่ายและน่าสนใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่

            ค. เป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดความบันเทิงเท่านั้น  

            ง. งานนำเสนอน่ามองดูน่าติดตามและเข้าใจง่าย

5. การสร้างสติกเกอร์ line เพื่อจำหน่ายเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในด้านใด

            ก. การประยุกต์ด้านนวัตกรรม สิ่งแปลกใหม่

            ข. การประยุกต์ด้านสิ่งพิมพ์ เอกสาร งานเขียน

            ค. การประยุกต์ด้านบันเทิง หนัง เพลง

            ง. การประยุกต์ด้านการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

6. ข้อใดคือความหมายของ Draw type graphics

            ก. ภาพเส้นลาย

            ข. ภาพลายเส้น

            ค. ประเภทกราฟิก

            ง. ประเภทลายเส้น

7. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้สร้างหรือแก้ไขไฟล์แบบบเวกเตอร์

            ก. Adobe Illustrtor

            ข. ‎Corel Draw

            ค. PhotoGrid

            ง. FontCreator

8. ข้อใดเป็นนามสกุลที่ได้จากโปรแกรม Photoshop

            ก. PSD

            ข. ‎AI

            ค. EPS

            ง. JPG PNG

9. โปรแกรมที่ใช้สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดของภาพมาก ต้องเลือกใช้โปรแกรมใด

            ก. Adobe XD

            ข. ‎Adobe Photoshop

            ค. Adobe Illustrator

            ง. Adobe Lightroom

10. ข้อใดคือความหมายของการจัดเก็บนี้มีการจัดเก็บรวมกันเป็นจำนวนมาก

            ก. Pixel

            ข. Map

            ค. Column

            ง. Pixel

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิก

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *