วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

แนะนำการบันทึกรหัสผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ไว้บน Google Chrome เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีคนขี้ลืม

แนะนำการบันทึกรหัสผ่านไว้บน Google Chrome เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

เริ่มหรือหยุดบันทึกรหัสผ่าน

  1. เปิด Chrome. ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
  2. ที่ด้านขวาของแถบ สามจุดขวามือ
  3. แตะการตั้งค่า รหัสผ่าน
  4. เปิดหรือปิดบันทึกรหัสผ่าน ที่ด้านบน

แนะนำการบันทึกรหัสผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ไว้บน Google Chrome เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีคนขี้ลืม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]