วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

แนะนำสอนใช้ GoodNotes เบื้องต้น สำหรับผู้ใช้ใหม่

App Goodnotes เป็นแอปสมุดโน้ตที่สามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดและสามารถ import PDF เข้ามาได้ด้วย เปิดแอปเข้ามาจะเป็นหน้ารวมสมุดถ้าเพิ่งโหลดมา จะเป็นหน้าว่างเปล่าทำการสร้างสมุดโดยการกดเครื่องหมายบวก (กดเพิ่มสมุด import สมุด หรือ สร้าง Folder จัดหมวดหมู่ด้วยปุ่มเครื่องหมายบวกนี้)

โดยการสร้าง Folder เพื่อเก็บโน้ตของเราไว้เป็นหมวดหมู่ถ้าเรากดปุ่ม เครื่องหมายบวกที่มีเส้นปะวงกลม (มุมขวาบน)
จะมีคำสั่งขึ้นมา Export ไฟล์เพื่อส่งต่อ Duplicate เพื่อคัดลอกสมุดอีก 1 เล่ม Move เปลี่ยนโฟลเดอร์ Trash เพื่อลบสมุดเล่มนั้น

สัญลักษณ์ดาวที่บนขวาบนของสมุดและโฟลเดอร์ เป็นการกด Favorite สมุดที่เราใช้บ่อยๆ และมันจะไปโชว์ในแถบ Favourite ข้างล่าง ทำให้เรา หาสมุดที่เราใช้บ่อยได้ง่ายขึ้น

แนะนำสอนใช้ GoodNotes เบื้องต้น สำหรับผู้ใช้ใหม่

1. วิธีสร้างสมุดเล่มใหม่

  1. กดสี่เหลี่ยม ซ้ายบน  

2. กด + เลือก image 

3. เลือกรูปที่จะทำหน้าปก

4. กดค้างที่รูปที่เพิ่งนำเข้ามาและ ย้ายนำมาวางไว้หน้าสุด

2. วิธีเพิ่ม Template กระดาษ

  1. กดฟันเฟืองในหน้า เอกสาร

2. เลือกรูปแบบสมุดโน้ต

3. กด + เพื่อสร้าง กลุ่มใหม่

4. ตั้งชื่อ กลุ่ม

5. กด นำเข้า

6. เลือกกระดาษที่เราเซฟมาดาวโหลด Template 

7. เมื่อจะใช้ จะมีมาให้เราเลือกเลย

3. วิธีลบกระดาษ

  1. กดสี่เหลี่ยม ซ้ายบน

2. กดคำว่า เลือก (ขวาบน) 

3. กดเลือกกระดาษที่จะลบ 

4. กด ลบทิ้ง

4.วิธี Copy กระดาษ 

  1. กดสี่เหลี่ยม (ซ้ายบน)

2. กดคำว่า เลือก (ขวาบน) 

3. กดเลือกกระดาษที่จะ copy

4. กด คัดลอก และกด เสร็จสิ้น (ซ้ายบน)

5. กด + 

6. กด วางหน้า 

ดาวน์โหลด https://apps.apple.com/th/app/goodnotes-5

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น