วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

เว็บสุ่มนาฬิกาออนไลน์ เพื่อการศึกษา สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้เลย

เว็บสุ่มนาฬิกาออนไลน์ เพื่อการศึกษา สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้เลย ซึ่งนาฬิกาบอกเวลา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเวลา สำหรับเด็ก

เวลาถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนเด็กๆต้องการเรียนรู้เรื่องนาฬิกา เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตัวเลขทั้ง 12 ตัวบนหน้าปัดนาฬิกา และตัวเลข 1-60 ที่เป็นตัวบอกนาทีหรือชั่วโมงสำคัญสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก ครูและผู้ปกครองสามารถนำกิจวัตรประจำวันของเด็ก ๆ มาปรับใช้ในการสอน เกี่ยวกับเวลาในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ได้ โดยใช้ตัวช่วยก็คือ เว็บสุ่มนาฬิกาออนไลน์ เพื่อการศึกษา สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้เลย

คลิกเข้าใช้งาน www.online-stopwatch.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 3.3]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น