ข้อสอบความสามารถตัวเลข วัดความสามารถในการคิด สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

ข้อสอบความสามารถตัวเลข วัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ


ตัวอย่าง 1 นาฬิกาสามเรือนตั้งเวลาปลุกทุก 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงและ 12 ชั่วโมง ตามลำดับ อีกกี่ชั่วโมงนาฬิกาทั้งสามเรือนจึงจะปลุกพร้อมกันเป็นครั้งแรก

ตอบ 24
วิธีทำ หา ครน.


ตัวอย่าง 2 เลขจำนวนมากที่สุดที่หาร 17 และ 24 แล้วเหลือเศษ 3 คือข้อใด

ตอบ 7
วิธีทำ หา หรม. อย่าลืมเอาเศษมาลบก่อน


ตัวอย่าง 3 นาฬิกาเรือนหนึ่งบอกเวลา 16.30 น.ท่านคิดว่าเข็มยาวทำมุมกับเข็มสั้นกี่องศา

ตอบ 45 องศา
วิธีทำ วงกลม ทำมุม 360 องศา เทียบบัญญัติไตรยางศ์


ตัวอย่าง 4 ในการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจัดเป็น 3 รางวัล ในอัตราส่วน 7:5:3 คนที่รางวัลที่ 3 ได้รับเงิน 1,500 บาทอยากทราบว่าคนที่ได้ลำดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลเท่าไร

ตอบ   3,500 บาท
วิธีทำ หารางวัลละกี่บาท


ตัวอย่าง 5 นายประเสริฐ กู้เงินจำนวน 100,000 บาท ภายในเวลา 18 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 60 ต่อปี เมื่อครบกำหนดนายประเสริฐ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าใด

ตอบ   90,000 บาท
วิธีทำ ใช้สูตร ดอกเบี้ย = ต x ป x อ / 100


ตัวอย่าง 6 กิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือสำรองกองหนึ่งมี ลูกเสือทั้งหมด 80 คน พิธีปิดกองลูกเสือสำรองต้องมีการสัมผัสมือกันหมด อยากทราบว่ามีการสัมผัสกี่ครั้ง

ตอบ   3,160 ครั้ง
วิธีทำ ใช้สูตร n(n-1)/2


ตัวอย่าง 7 ในการจัดกิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ของนักเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 120 คน นักเรียนต้องจัดทำของขวัญแจกครบทุกคนอยากทราบว่ามีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น

ตอบ  14,280 ชิ้น
วิธีทำ ใช้สูตร n(n-1)


ตัวอย่าง 8 การแข่งขันกีฬานักเรียนจำนวน 14 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดครั้งเดียว จะมีการแข่งขั้นกี่ครั้ง

ตอบ 91 ครั้ง
วิธีทำ n(n-1)/2


ตัวอย่าง 9 การแข่งขันกีฬานักเรียนจำนวน 14 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดเย้าเยือน จะมีการแข่งขั้นกี่ครั้ง

ตอบ 182 ครั้ง
วิธีทำ n(n-1)


ตัวอย่าง 10 จงหาผลบวก 1+2+3+4+5+6=

ตอบ 21 
วิธีทำ ใช้สูตร ตัวสุดท้าย x ตัวต่อไป/2


ตัวอย่าง 11 จงหาผลบวก 2+4+6+8 =                     

ตอบ  20 
วิธีทำ ใช้สูตร 42+4


ตัวอย่าง 12 จงหาผลบวก 1+3+5+7=

ตอบ 16 
วิธีทำ ใช้สูตร 42


ตัวอย่าง 13 จงหาผลรวมของเลขคี่จาก 31 ถึง 41

ตอบ 216
วิธีทำ จากสูตร ต้น +ปลาย /2  x  n  หา n ปลาย-ต้น/2 + 1


ตัวอย่าง 14 เลขสองจำนวนรวมกันเท่ากับ 25 ถ้าจำนวนมากเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ จงหาเลจจำนวนน้อย

ตอบ  10
วิธีทำ จำนวนมากลบจำนวนทั้งหมด 100-60=40   40/100 x 25   ได้ 10


ตัวอย่าง 15 จงหาผลบวกของเลขเรียงกัน จาก 50 ถึง 100

ตอบ 3,825
วิธีทำ ใช้สูตร (ต+ป)/2  x n  n ได้จาก ป-ต + 1


ตัวอย่าง 16 เลข4จำนวนเรียงกัน ผลรวมของเลขคู่กลางเท่ากับ 316

ตอบ  179
วิธีทำ หาเลขคู่กลาง 361/2  ได้ 180.5  179  180 180.5 181 182


ตัวอย่าง 17 ผลต่างของเลข 2 จำนวน เท่ากับ 22 ผลบวกเท่ากับ 56 อยากทราบว่าเลขจำนวนน้อยคือเลขใด

ตอบ 17
วิธีทำ เลขจำนวนน้อย = (ผลบวก – ผลต่าง) /2


ตัวอย่าง 18 ถนสายหนึ่งยาว 40 กม. จะปักเสาไฟฟ้าสองข้างถนนห่างกันต้นละ 500 เมตร จะไช้เสาไฟฟ้ากี่ต้น

ตอบ  162 ต้น จำนวนเสาเรียงกัน ไม่จรดกัน ระยะทางทั้งหมด/ระยะห่างระหว่างเสา +1 ระวังเขาถามสองข้างถนนจึงต้องคูณสอง


ตัวอย่าง 19 บ้านหลังหนึ่งมีพื้นที่รอบบ้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก้วาง 10 เมตร ยาว 36 เมตร ถ้าจะปักเสาทำเป็นรั้วห่างกันต้นละ 2 เมตรจะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น

ตอบ 46  ต้น
วิธีทำ 36+10+36+10 = 92 จำนวน สูตร ระยะทางทั้งหมด/ระยะห่างเสา


ตัวอย่าง 20 เสารั้วบ้านแห่งหนึ่งปักห่างกัน ต้นละ 10 เมตร ระยะจากเสาต้นที่ 1 ถึง 15 จะเป็นเท่าใด

ตอบ  140 เมตร
วิธีทำ ระยะทาง = จำนวนเสา -1     15-1 แสดงว่ามี 14 ต้น นำไปคูณต้นละ 10 เมตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *