วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

คลังข้อสอบ ONET ป.6 ไฟล์เวิร์ด

30 เม.ย. 2021
232
คลังข้อสอบ ONET ป.6 ไฟล์เวิร์ด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีพันธกิจหลักในการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพ  มุ่งมั่นเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษามาตรฐานสากล 

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย (ประถม)

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (ประถม)

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ (ประถม)

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา (ประถม)

ข้อสอบ O-NET สุขศึกษา (ประถม)

ข้อสอบ O-NET ศิลปะ (ประถม)

ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ประถม)

ดาวน์โหลดคลังข้อสอบ ONET ป.6 ทุกวิชา

Loading...