วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แนวทางจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding KidBright

แนวทางจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding with KidBright ชั้น ป.4 – ม.4

KidBright คือ “บอร์ดสมองกลฝังตัว” พูดง่ายๆ ก็คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ KidBright IDE ใช้การสร้างชุดคำสั่งแบบ Block Based Programing หรือ Blocky อยากให้ส่วนไหนของบอร์ด KidBright ทำงานก็เอาบล็อคส่วนนั้นมา แล้วก็กำหนดเงื่อนไขการทำงาน เสร็จแล้วแล้วเอาสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด แล้วกดปุ่ม Program Build KidBright IDE จะแปลง block เป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจให้ชุดคำสั่งส่งเข้าไปในบอร์ดเท่านี้เราได้ชื่อว่าเขียนโค้ดได้แล้ว

ซึ่ง ทีมงานผู้พัฒนา KidBright  ได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน แนวทางจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding with KidBright ไว้ให้ดาวน์โหลด ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 และสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

แนวทางจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ Coding with KidBright ชั้น ป.4 – ม.4

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
วราภรณ์ ไกรคุ้ม เมื่อ 19/04/2021 10:20

เป็นแนวทางการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนดีมากเลย