ครูเชียงรายดอทเน็ต

01/05/2020

หลักสูตร Coding ป.1 – ป.6

การสอนเขียนโปรแกรมหรือ Coding ให้เด็กเล็ก (ป.1-ป.3) แปลว่า ‘การเขียนชุดคำสั่ง’ แปลให้ง่ายกว่านั้นคือ เล่นเกม และเป็นเกมแบบ Unplugged

ครูเชียงรายดอทเน็ต

10/10/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

10/09/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

26/08/2019