วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แจกโปรแกรม ปพ.6 ใบแสดงผลการเรียนรายบุคคล

แจกโปรแกรม ปพ.6 ใบแสดงผลการเรียนรายบุคคล เป็นไฟล์ Excel สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยครับ

วิธีใช้งาน ไฟล์ ปพ. 6
1. แผ่นงาน ข้อมูลพื้นฐาน กรอกรายละเอียด ระดับชั้น – วิชา รหัสวิชา ในรายละเอียดหลักสูตร
2. แผ่นงาน ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน กรอกรายละเอียด – ข้อมูลนักเรียน
3. แผ่นงาน คะแนนรายวิชา กรอกคะแนนนักเรียนตามรายวิชา ซึ่งจะไปปรากฏผลรวมคะแนนที่แผ่นงาน
4. แผ่นงาน ผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. แผ่นงาน ปพ.6 ปริ้น เอกสาร ปพ.6 ในแผ่นงาน ปพ.6 โดยใช้หมายเลขประจำตัวนักเรียนในการเรียกข้อมูลเพื่อ
สั่งปริ้น (ใช้ตัวหนังสือ TH sarabunPSK) *

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.6 ใบแสดงผลการเรียนรายบุคคล

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 4]