วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

สูตรคำนวณตัดเกรดอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Excel

สูตรคำนวณตัดเกรดอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Excel

โดยเรามาใช้ฟังก์ชัน IF ในการตัดเกรดนักเรียนกัน โดยจะมีเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดเกรดดังนี้

คะแนนตั้งแต่  80 ขึ้นไป  เกรด 4

คะแนนตั้งแต่ 75-79 เกรด 3.5

คะแนนตั้งแต่ 70-74 เกรด 3

คะแนนตั้งแต่ 65-69 เกรด 2.5

คะแนนตั้งแต่ 60-64 เกรด 2

คะแนนตั้งแต่ 55-59 เกรด 1.5

คะแนนตั้งแต่ 50-54 เกรด 1

คะแนนต่ำกว่า 50 เกรด 0


คัดลอกสูตรไปลงในช่องที่จะคำนวณ  ซึ่งในตัวอย่างเป็น G7

=IF(G7>=80,”4″,IF(G7>=75,”3.5″,IF(G7>=70,”3″,IF(G7>=65,”2.5″,IF(G7>=60,”2″,IF(G7>=55,”1.5″,IF(G7>=50,”1″,IF(G7<50,”0″))))))))

=IF(G7>=80,”4″,IF(G7>=75,”3.5″,IF(G7>=70,”3″,IF(G7>=65,”2.5″,IF(G7>=60,”2″,IF(G7>=55,”1.5″,IF(G7>=50,”1″,IF(G7<50,”0″))))))))

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]