วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียน

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียน

อาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ระบบการป้องกัน และระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียน โภชนาการและสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้มีความต้องการพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาวะผู้นำ ภาษาและการสื่อสาร การบริหารสถานศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วม รวมพลังประสานความร่วมมือ ให้ทำงานร่วมกับโรงเรียน, หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาษาและการสื่อสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 2

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *