รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564  ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นประจำทุกปี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาและการประเมินภายนอกต่อไป

ดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา-2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *