วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

กำหนดการในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

กำหนดการในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่  6

วัน …………ที่……..เดือน…………………..พศ…………

 •  ลูกเสือ, ผู้บังคับบัญชา พร้อมกันที่บริเวณพิธี
 • ประธานในพิธีมาถึง
 • พิธีกรสนามสั่ง  “ ลูกเสือ ตรง”
 • พิธีกรสนาม  เชิญประธานในพิธีมายังแท่นรับความเคารพ   
 • เจ้าหน้าที่นำพวงมาลัยมามอบให้ประธานในพิธี
 • ประธานในพิธีวางพวงมาลัยบนพานที่เตรียมไว้
 • ประธานในพิธีจุดธูป เทียน (จุดเทียนก่อน เทียนอยู่ด้านขวา)
 • เสร็จแล้วประธานจะถวายบังคม
 • พิธีกรสนาม สั่ง  “เตรียมถวายราชสดุดี ถอดหมวก” “นั่ง”
 • ประธานจะถวายบังคมเสร็จ ลุกขึ้น, ถอย 1 ก้าวทำความเคารพ
 • ประธาน,นั่งลงให้พิธีกรสนามร้องนำ “ข้าลูกเสือ ………จนจบ
 • พิธีกรสนาม สั่ง “ ลุก ”    “สวมหมวก”  “ ตามระเบียบพัก  ”
 • พิธีกรสนามเรียนเชิญประธานฝ่ายจัดงานกล่าวรายงาน
 • พิธีกรสนามเรียนเชิญประธานในพิธีให้โอวาทแก่ ลูกเสือ , ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
 • เมื่อประธานให้โอวาทเสร็จ  พิธีกรสั่ง  “กอง  ซ้าย – หัน”  ทำความเคารพแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “ตรง “ 

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  )

 • พิธีกรสนาม สั่ง  “ กอง  ขวา – หัน” 
 • พิธีกรสนาม สั่ง  “ ทำความเคารพประธานในพิธี “ กองตรง”
 • ส่งประธานในพิธีกลับ  เสร็จพิธี

ที่มา : ครูตุ๊เจ้า รักลูกเสือ


Loading...