วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

อบรมการจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียน เน้น Active Learning” 8 กลุ่มสาระ พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียน เน้น Active Learning” 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

พว. เปิดอบรมออนไลน์ “โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียน เน้น Active Learning” 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

เข้าอบรมคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก Facebook สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]