วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

โปรแกรม ปพ.5 ออนไลน์ 2563

ปพ.5 ประจำวิชา เวอร์ชั้น satuk63 สำหรับประจำวิชาเท่านั้น อัพเดทตัวชี้วัดพื้นฐานใหม่ทั้งหมด

ปพ.5 ประจำวิชา เวอร์ชั้น satuk63 สำหรับประจำวิชาเท่านั้น อัพเดทตัวชี้วัดพื้นฐานใหม่ทั้งหมด นักเรียน 50 คน

ปพ.5 ประจำวิชา เวอร์ชั้น satuk63

รหัสปลดล็อคแผ่นงาน 2524

เครดิตที่มา โปรแกรม ปพ.5 & ปพ.6 – Excel ครูสันติ (Santi Loma-in)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]