วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

โปรแกรม ปพ 5 ปพ 6 ออนไลน์

โปรแกรม ปพ 5 ปพ 6 ออนไลน์

โปรแกรม ปพ.5 และปพ.6 จัดทำครั้งโดยนายสันติ โลมาอินทร์ และเริ่มใช้งานในโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 1 ต่อมาได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขึ้นมาเรื่อยจนปัจจุบัน ใหม่เป็นเวอร์ชั่น 1.5 โปรแกรมนี้เป็นจัดทำขึ้นเพื่อใช้งานในโรงเรียนเรียนบ้านโป่งเจริญ และแจกให้ฟรีให้กับโรงเรียนที่ต้องการจะนำไปใช้ในการทำ ปพ.5 ปพ.6 ครับ

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ 5 ปพ 6 ออนไลน์

เครดิต https://www.facebook.com/Santilomain/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]