วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

แบบวัดบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ

แบบวัดบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ เมื่อทำเสร็จระบบจะประมวลผลอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์ ผลการทดสอบ ให้นักเรียนทำส่งเป็นการบ้านได้ซึ่งผลของการทดสอบจะบอกถึงบุคลิกภาพและความถนัดของนักเรียนแต่ละคน สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาเพื่อศึกษาต่อและการเลือกประกอบอาชีพ

ขั้นตอนการทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ
และเลือกประกอบอาชีพทางออนไลน์

https://employmentguide.doe.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]