วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

ตั้งค่าหน้ากระดาษ 3 คอลัมน์ (ทำแผ่นพับ)

ตั้งค่าหน้ากระดาษ 3 คอลัมน์ (ทำแผ่นพับ)

1. คลิกแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
1.1 ตั้งค่าระยะขอบเลือก แคบ
1.2 การวางแนวกระดาษ แนวนอน
1.3 คอลัมน์ สาม และหากต้องการให้แสดงเส้นคอลัมน์ให้คลิกตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม คลิกเส้นคั่นระหว่างคอลัมน์

2. พิมพ์เนื้อหา แทรกรูปภาพ แผนผัง ตกแต่งให้สวยงามตาม ความต้องการ

3. การปริ้นส์ให้ปริ้นส์กระดาษหน้าหลัง แล้วพับตามเส้นจะได้แผ่นพับตามต้องการ

4. ผังการนำเสนองานในแผ่นพับ

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


error: Content is protected !!