แจกแบบโครงงานระดับห้องเรียน ประถม-มัธยม

โครงงานระดับห้องเรียน ( 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน)

ชื่อ โครงงาน………..ยิ้มใส  ไหว้งาม      ……………………………………………………….. ชั้น ……..   ป.2   …………..

ปัญหา
1.นักเรียนไม่ไหว้ผู้ใหญ่  ตามมารยาทอันพึงกระทำ

2.นักเรียนไหว้ไม่สวย

สาเหตุ  1. ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน /ไม่กล้าแสดงออก

            2. ไหว้ไม่ถูกวิธี

            3. หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม

วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นักเรียนไหว้ถูกวิธี และสวยงาม

                        2. เพื่อให้นักเรียนมีมารยาท ยิ้มแย้ม อ่อนน้อมถ่อมตน

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนวัดบ้านโนน จำนวน 13 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนไหว้สวย มีมารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใส

วิธีแก้ปัญหา     1. สอนวิธีไหว้ที่ถูกต้อง

                        2. ฝึกฝนเป็นประจำทุกวัน

                        3.จัดกิจกรรมประกวดการไหว้

พฤติกรรมเชิงบวก    นักเรียนไหว้สวย ถูกต้องตามมารยาท ยิ้มแย้ม อ่อนน้อมถ่อมตน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 1. แบบสังเกต

                               2. ภาพถ่าย,ผลการประกวด

คุณธรรมเป้าหมาย คือ   ความสุภาพ

หลักธรรม   สัมมาคารวะ

ผู้รับผิดชอบ นักเรียนชั้น ป.2  ทุกคน

ครูที่ปรึกษา 

ดาวน์โหลดไฟล์ลิ้งด้านล่าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *