วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

แบบลงทะเบียนขอรับเฉลยแบบฝึกทักษะ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แบบลงทะเบียนขอรับเฉลยแบบฝึกทักษะ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แบบลงทะเบียนขอรับเฉลยแบบฝึกทักษะ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ลิงก์แบบฟอร์มลงทะเบียนขอเฉลยแบบฝึกทักษะ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ประถมศึกษา สสวท.

ป.1 http://oho.ipst.ac.th/im/1000

ป.2 http://oho.ipst.ac.th/im/2000

ป.3 http://oho.ipst.ac.th/im/3000

ป.4 http://oho.ipst.ac.th/im/4000

ป.5 http://oho.ipst.ac.th/im/5000

ป.6 http://oho.ipst.ac.th/im/6000

ปล. ให้แนบรูปภาพของท่านที่ถือแบบฝึกทักษะเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท. เล่มใดก็ได้ กับนักเรียน 3-4 คน เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้สอนจริง


Loading...