วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษ

23 ก.ย. 2020
234

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่ขึ้น วันนี้ครูเชียงรายเลยรวบรวม ผลงานนวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษ วิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปศึกษาครับ

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญ และมีผลกระทบต่อประชากรไทยในหลากหลายด้าน ตัวอย่างด้านล่างนี้ คือความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีผลต่อด้านต่างๆ ที่ใกล้ตัว และทำให้เห็นภาพชัดเจน เพื่อให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรเรียนรู้ และเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาภาษาอังกฤษ


Loading...