วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด Infographic โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ดาวน์โหลด Infographic โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ใกล้ถึงวันเปิดภาคเรียนเเล้ว หากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเเละควบคุมโรคของภาครัฐ ด้วยการ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากาก เเละเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชีวิตวิถีใหม่” ซึ่ง สสส.ได้รณรงค์สร้างความปลอดภัยในสังคม ลดเสี่ยงโควิด-19 ที่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสุขภาพดีแบบยั่งยืน

สามารถดาวน์โหลด Infographic ได้ที่…โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

https://bit.ly/2Byg0pp

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

Loading...