วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด Infographic โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ดาวน์โหลด Infographic โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ใกล้ถึงวันเปิดภาคเรียนเเล้ว หากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเเละควบคุมโรคของภาครัฐ ด้วยการ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากาก เเละเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชีวิตวิถีใหม่” ซึ่ง สสส.ได้รณรงค์สร้างความปลอดภัยในสังคม ลดเสี่ยงโควิด-19 ที่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสุขภาพดีแบบยั่งยืน

สามารถดาวน์โหลด Infographic ได้ที่…โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

https://bit.ly/2Byg0pp

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด เอกสารแนะแนวการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
แจกฟรีรูปไอคอนเกี่ยวข้องกับ Coronavirus และ Covid-19 ให้ใช้กันฟรี ๆ
เอกสารแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนทางไกล สพฐ. covid-19
ดาวน์โหลด Powerpoint การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Loading...