วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

รวมลิ้งข้อมูลทั้งหมด การสอบครูกรณีพิเศษ 2563

16 มิ.ย. 2020
385

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16-22  มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

สามารถดาวโหลด รายละเอียด ได้ที่นี่ >>

 1. ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ              <<View >>
 2. กำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ          << View >>
 3. บัญชีตำแหน่งว่างที่ใช้ในการรับสม้ัคร              << View >>
 4. บัญชีรายละเอียดคุณาวุฒิกลุ่มวิชา หรือทาง      << View  >>   
 5. หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก<<  View >>
 6. ตารางสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ           <<  View >>    
 7. องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนน     <<  View >>
 8. แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานการสอน         <<  View >>
 9. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา        <<  View >>
 10. แบบรายงานประวัติและผลงานตามองค์ประกอบ  <<  View >>
 11. ข้อ 9 การประเมิน (ลับ)                                 <<  View >>
 12. ขั้นตอนการรับสมัคร กรณีพิเศษ                       <<  View  >>
1 ความคิดเห็น

[…] รวมลิ้งข้อมูลทั้งหมด การสอบครูกรณี… สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ2563 แบบออนไลน์ tags: สอบสอบกรณีพิเศษสอบครูสอบครูผู้ช่วย […]


Loading...