วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

สืบค้น และดาวน์โหลด ปริญญานิพนธ์ของ มศว ได้ทุกเล่ม !!

15 มิ.ย. 2020
1810

สืบค้น และดาวน์โหลด ปริญญานิพนธ์ของ มศว ได้ทุกเล่ม !!

❎ ไม่ต้องมาที่ห้องสมุด
✅ ไม่เป็นสมาชิก บุคลากร นิสิต มศว ก็ดาวน์โหลดได้

เปิดกรุ Fulltext ฉบับ มศว. ให้ค้นคว้าได้อย่างจุใจทางออนไลน์ เอาใจคนต้องทำวิทยานิพนธ์แม้ในช่วง COVID-19 ระบาดจนไม่สามารถไปค้นคว้าได้อย่างเคย ด้วยการเปิดกรุปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง มศว เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Fulltext จากที่บ้านได้อย่างจุใจ โดยสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ทว่าขอความร่วมมือเขียนบรรณานุกรมสักนิดให้ชื่นใจสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ดูวิธีการสืบค้นปริญญานิพนธ์

สืบค้นได้ที่ https://bit.ly/2IF3enW

Tips
• ไม่ควรใส่ keyword เป็นประโยคยาวๆ เช่น ต้องการสืบค้นเกี่ยวกับ “การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย” ควรใส่ “การเรียนรู้ เด็กปฐมวัย”
• จำกัดผลลัพธ์เป็น “Theses” เพื่อกรองผลลัพธ์เฉพาะ “ปริญญานิพนธ์”
• สามารถใส่คำค้นด้วยชื่อสาขาที่ต้องการได้ เช่น “กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)”

อ้างอิง https://web.facebook.com/libswu/ , https://www.scholarship.in.th/srinakharinwirot-university-fulltext-free-2020

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]