วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ออนไซต์ ออนแอร์ ออนไลน์ โรงเรียนจัดแบบไหนดี?

08 มิ.ย. 2020
9636

ออนไซต์ ออนแอร์ ออนไลน์ โรงเรียนจัดแบบไหนดี?

ออนไซต์ หมายถึง การเรียนที่โรงเรียน การเรียนที่ห้องเรียนกับคุณครู

ออนแอร์ หมายถึง การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยชมการสอนทางทีวี โทรทัศน์

ออนไลน์ หมายถึง การเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยศึกษาทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต เป็นต้น

ตอนนี้มีหลายโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อนักเรียนกลับไปเรียนแบบออนไซต์หรือในห้องเรียน และเตรียมการเรียนผ่านออนแอร์ หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงการเรียนออนไลน์ไว้ด้วย แต่ล่าสุด การเรียนออนแอร์ และเรียนออนไลน์ก็ยังพบปัญหา เนื่องจากมีนักเรียนที่อุปกรณ์ไม่พร้อม อีกทั้งไม่ได้เหมาะกับทุกวัย การเรียนแต่ละแบบมีทั้งจุดดี จุดด้อย แตกต่างกันไป

ก่อนเปิดเทอมโรงเรียนและสถานศึกษาต้องพิจารณาเตรียมการเรียนการสอน แบบผสมผสานทั้งสามแบบให้เหมาะสม

แอดมินครูเชียงรายลองเสนอแนวทางเป็นแบบนี้ครับ

ออนไซต์เป็นหลัก ออนไลน์เสริม ออนแอร์เติมส่วนที่ขาด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]