วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

วิธีปรับ Windows 10 ให้เป็น Dark Theme

วิธีปรับ Windows 10 ให้เป็น Dark Theme

  1. คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆ ในหน้าจอ จากนั้นเลือก Personalize
  2. เลือกไปที่ Colors และเลื่อนลงมาตรง Choose your default app mode เลือกเป็น Dark
  3. จากนั้นหน้าจอต่างๆ รวมทั้ง File Explorer ของเราก็จะเปลี่ยนมาเป็น Dark Theme


Loading...