วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

วิธีสอนออนไลน์เริ่มจาก 0 (ศูนย์)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ตจะมาพาทุกท่าน ไปรู้จักวิธีการสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 กันเลยครับ โดยครูเชียงรายจะขอแนะนำรายละเอียดดังนี้ครับ

 • การสอนออนไลน์ด้วย Facebook
 • การเตรียมอุปกรณ์
 • การเตรียมเนื้อหา
 • การสอนออนไลน์
 • การเผยแพร่ลง Youtube

ทำไมต้องใช้ Facebook

ก่อนเริ่มสอนออนไลน์ ครูเชียงรายเชื่อว่าหลายท่านต้องรู้จัก Youtube และ Facebook แน่นอนครับผม ซึ่งของแพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักเป้นอย่างมากและเป้นแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้งานเป็นอันดับหนึ่งเลยในตอนนี้ครับ

 • ข้อดีคือ นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีบัญชีอยู่แล้ว
 • สามารถเปิดดูได้ทุกอุปกรณ์
 • สามารถรับชมย้อนหลังได้
 • มีระบบแชทสอบถามได้
 • แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นได้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการสอนออนไลน์

 • คอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ Notebook (ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ต้องหาไมค์และกล้อง ส่วนถ้าเป็ฯ Notebook ก็ไม่ต้อง)
 • โปรแกรมสอนออนไลน์ต่างๆ โปรแกรม zoom โปรแกรม OBS โปรแกรมอื่นๆ

การเตรียมอุุปกรณ์ในการสอนออนไลน์

 • ไมโครฟโฟนแบบ USB
 • กล้องเว็บแคม
 • เม้าส์ปากกา
 • ไฟส่องสว่าง และฉากหลัง

การเตรียมเนื้อหาเพื่อสอนออนไลน์

 • ตัวอักษรควรใหญ่กว่าปกติ
 • ฟอนต์ตัวหนังสือควรใช้แบบ UI คือ ฟอนต์สำหรับแสดงผลได้หลายๆหน้าจอ
 • ไม่ควรใส่เนื้อหามากเกินไป
 • ควรมีภาพประกอบ
 • แทรกวีดีโอ
 • หลังการสอนจบ นำไฟล์วีดีโอ อัพขึ้น Youtube หรือ Facebook

อ้างอิงข้อมูล
อ.เอิญ สุริยะฉาย (ENS)
ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]