วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ตัวช่วยครูและนักเรียนมาแล้ว!!! กับ OBEC Content Center

ตัวช่วยครูและนักเรียนมาแล้ว!!! กับ OBEC Content Center ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรที่ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด ประกอบด้วย 5 ส่วน

💡 Authoring Tool (AT): โปรแกรมสร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
💡 Content Verification System (CVS): ระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
💡 Content Center (CC): แอปพลิเคชันใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
💡 Content Management System (CMS): ระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
💡 Local Content Server (LCS): ระบบให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีเนื้อหาสำหรับให้บริการ 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย พร้อมรองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้


Loading...