วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

การอยู่ค่ายพักแรม

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

การอยู่ค่ายพักแรม

            ลูกเสือได้ฝึกการอยู่ค่ายพักแรมในระดับลูกเสือโทมาแล้ว  12  วัน  ซึ่งได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง  ด้วยการฝึกทักษะต่าง ๆ ทางลูกเสือ  ดังนั้นในลูกเสือเอกจะได้ทบทวนหลักสำคัญที่เป็นข้อเตือนใจให้ลูกเสือจดจำ  และนำไปปฏิบัติเมื่อจะต้องออกไปอยู่ค่ายพักแรมอีกคือ

หลักปฏิบัติก่อนการไปอยู่ค่ายพักแรม

            1.  จะไปเมื่อไร  การไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือจะต้องทราบว่าผู้กำกับได้กำหนดนัดหมายวันเดินทางไปและกลับเมื่อไร  พร้อมทั้งได้แจ้งให้นายหมู่  รองนายหมู่ และเพื่อนทุกคนได้ทราบตรงกันหรือยัง  เพื่อที่ลูกเสือจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบและเตรียมตัวได้ทันเวลา

            2.  ไปทำอะไร  ผู้กำกับจะได้แจ้งให้ทราบว่าการเดินทางไปอยู่ค่ายพักแรมเรามีจุดประสงค์จะไปทำอะไร  เช่น  การสำรวจ  การใช้แผนที่เข็มทิศ  การสะกดรอยหรือการชุมนุมรอบกองไฟ  เป็นต้น  และลูกเสือจะต้องนำอะไรติดตัวไปบ้าง

            3.  ไปที่ไหน  การไปพักแรมนอกสถานที่  ผู้กำกับจะเลือกสถานที่ที่ลูกเสือควรได้รับความสะดวกบ้างตามสมควร  เช่น  ถ้าไปพักตามค่ายลูกเสือก็จะสะดวกในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ต้องขนติดตัวไปมาก  แต่ถ้าไปอยู่ตามป่าเขา  ลูกเสือก็จะต้องนำอุปกรณ์ที่จำเป็นติดตัวเพิ่มขึ้น

            4.  ไปอย่างไร  การเดินทางอาจไปโดยรถยนต์  รถไฟ  เรือ  จักรยานหรือเดินไป  ผู้กำกับจะได้ชี้แจงให้ลูกเสือทราบ  เพื่อจะได้สะดวกไม่เสียเวลาหรือเกิดพลัดหลง


การเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปอยู่ค่ายพักแรม

         ลูกเสือจะต้องเตรียมการต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางในวันรุ่งขึ้นหรือก่อนกำหนดการเดินทาง  และการเตรียมเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น  ดังนี้

            เครื่องใช้ประจำตัว

 1. กระติกน้ำล้างให้สะอาด  เติมน้ำให้เต็ม
 2. ตรวจเครื่องใช้  เช่น  สบู่  ผ้าเช็ดตัว  แปรงสีฟัน  ผ้าขาวม้า  เข็มซ่อนปลาย  เข็มเย็บผ้า-ด้าย  เสื้อ  กางเกง  มีด  รองเท้าแตะ  ขันล้างหน้า  ผ้าปูที่นอน  เชือกผูกเงื่อน
 3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ
 4. ไฟฉาย  ช้อนส้อม  จานข้าว
 5. ยาประจำตัวและยาปฐมพยาบาลแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ
 6. ตรวจเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
 7. ตรวจเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
 8. รองเท้า-ถุงเท้าให้อยู่ในสภาพดี  ไม่ควรใช้รองเท้าใหม่เพราะอาจกัดเท้าได้
 9. แผนที่-เข็มทิศ
 10. ผ้าห่มนอน  เต็นท์
 11. เสื้อกันฝน
 12. ไม้พลอง

            เครื่องใช้ประจำหมู่

         ต้องเป็นไปตามความจำเป็นและต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ลูกเสือจะต้องรับภาระในการดูแลและขนของเหล่านี้  คือ

 1. ตะเกียง
 2. เครื่องครัว
 3. อาหารแห้ง
 4. มีด  ขวาน
 5. กระเป๋ายา
 6. ถังตักน้ำ
 7. ไม้ขีดไฟ
 8. ธงหมู่

วันสุดท้ายของการอยู่ค่ายพักแรม ก่อนกลับ  ลูกเสือต้องตรวจและจัดสิ่งของที่จะส่งคืนหรือทำการขนส่ง  ของบางอย่างที่ควรเก็บหรือกลบต้องจัดการให้เรียบร้อย  เช่น  ขยะมูลฝอย  หลุมขยะต่าง ๆ ของบางอย่างให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อย  เช่น  จาน  ช้อน  ชาม  แล้วบรรจุเข้าที่

รื้อเต็นท์  เมื่อจวนจะกลับจึงรื้อและเก็บเต็นท์  เพื่อปล่อยให้เต็นท์ถูกแดดและลม  การเก็บบริเวณที่พักต้องแบ่งงานกันทำ  เพราะจะมีเต็นท์อย่างอื่นด้วย  เช่น  เต็นท์เก็บพัสดุ  เต็นท์พยาบาล  ทุกอย่างต้องทำให้สะอาด  ข้อสำคัญคือต้องดับไฟที่ก่อให้ดับสนิท

ถ้าเป็นค่ายลูกเสือจะต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่และผู้มีอุปการคุณ

การรักษาสุขภาพ

         หลักสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ  คือ  การปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง  เช่น  ทักษะต่าง ๆ กิจกรรม การเดินทางไกล  ผจญภัย  สะกดรอย  ซึ่งลูกเสือจะต้องปฏิบัติด้วยความมานะ  อดทน  ตรากตรำ  การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศจะมีอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะเรื่องของความร้อนจากแสงแดด  และสายฝน  หรือรวมถึงอากาศที่หนาวเย็น  ขณะปฏิบัติกิจกรรมจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบาย  ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปได้  และเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วย  ลูกเสือควรปฏิบัติดังนี้

            การหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพ

 1. ไม่ควรปฏิบัติกิจกรรมกลางแสงแดดเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน
 2. ไม่ควรออกกำลังกายด้วยการวิ่งกลางแสงแดดเป็นระยะทางไกล ๆ
 3. การเดินทางไกลควรหยุดพักเป็นระยะและดื่มน้ำ
 4. ไม่ควรปฏิบัติกิจกรรมกลางสายฝน
 5. ขณะเหนื่อยมากไม่ควรดื่มน้ำหรือน้ำแข็ง

            การป้องกันรักษาสุขภาพ

 1. การปฏิบัติกิจกรรม  หากเป็นไปได้ควรทำใต้ร่มไม้
 2. ควรสวมหมวกเมื่อต้องปฏิบัติกิจกรรมกลางแดด
 3. ควรดื่มน้ำสะอาดและหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลม
 4. ควรใส่เสื้อผ้าที่ไม่เปียกหรืออับชื้น
 5. ควรหยุดพักการปฏิบัติกิจกรรมขณะฝนตก
 6. ควรใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นขณะอยู่ค่ายพักแรม
 7. เมื่อรู้สึกผิดปกติทางร่างกายให้แจ้งผู้กำ


Loading...