วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

เครื่องมือและขั้นตอนการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียน

เครื่องมือการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียน

ขั้นตอนการสร้างห้องเรียนออนไลน์

1. วางแผน ปรับแผนการสอน และการวัดผล(แจ้งผู้เรียนให้ทราบโดยชัดเจน)

2. ผลิตสื่อ ผลิตไฟล์วีีดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ เอกสาร แบบฝึกหัด

3. รวบรวมสื่อ รวบรวมแผนการสอน และข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่

4. สร้างกลุ่ม เช่น กลุ่ม facebook กลุ่ม Line

5. สื่อสาร แจ้งข่าวสาร ส่ง Link เพื่อสมัครใช้เครื่องมือ และเข้าถึงเนื้อหา มอบหมายงาน นัดหมาย ตารางสอน

6. สอน สอนสดตามเวลาที่นัดหมาย (บันทึกวีดีโอ ให้ดูย้อนหลังได้ ถาม-ตอบ

(Short) Video Clips

แนะนำให้ใช้ google drive , Facebook , Youtube, onedrive

Broadcast

แนะนำให้ใช้ google meet , Facebook Live , Youtube Live , Microsoft team , Zoom

Chat

แนะนำให้ใช้ LIne , messenger FB , facebook

Meeting Presentation

แนะนำให้ใช้ google meet , Facebook Live , Youtube Live , Microsoft team , Zoom

Discussion Board/Poll

แนะนำให้ใช้ google classroom , google Form , Facebook Group , Microsoft team

Assignment (+Feedback)

แนะนำให้ใช้ google classroom , google drive , onedrive , Microsoft team

Collaboration Peer Review

แนะนำให้ใช้ google classroom , google drive , onedrive , Microsoft team

Exercise Quiz/Exam

แนะให้ใช้โปรแกรม Google Form , Microsoft team

Resource Teaching

โปรแกรม Authoring Tool จาก https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร จาก สพฐ.

Content Creation

ระบบ Authoring Tool https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร จาก สพฐ. ซึ่งสามารถทำงานได้ในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น วินโดวส์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]