วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล  “หนึ่งแสนครูดี”  เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินใช้เป็นคู่มือในการประเมินครูที่ได้รับการเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี จะได้ทราบข้อมูล  ความรู้  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการประเมินในด้านต่าง ๆ

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดีเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้

ตอนที่  ๑  ข้อ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ และข้อ ๒

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  เป็นส่วนที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของผู้รับรางวัล และคุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ตอนที่  ๒  คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  เป็นส่วนที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  การดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่แสดงถึงความเหมาะสมกับการเป็น  “หนึ่งแสนครูดี”

ตอนที่  ๓  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติและผลงานโดดเด่นของผู้ขอรับรางวัล   เป็นส่วนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาที่เห็นควรให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อว่าเหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อ

ข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทั้งหมดเท่านั้น  ซึ่งส่วนอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษา  ตรวจสอบได้ที่โรงเรียน  ห้องเรียนของผู้ได้รับการเสนอ 

หวังว่าแบบเสนอขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินและผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและชุมชนที่ให้ความร่วมมือ  ทำให้แบบเสนอผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์งานรางวัลหนึ่งแสนครูดี


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
11 ความคิดเห็น
นัน เมื่อ 16/03/2020 12:18

ขอยคุณค่ะ

สุวรรณา ที่ดี เมื่อ 16/03/2020 12:18

ขอบคุณมากๆค่ะ

นายนพดล. มุสิกปาน เมื่อ 16/03/2020 12:18

เป็นวิทยาทานแก่ครูทุกท่าน. ขอบคุณครับ

จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ เมื่อ 16/03/2020 12:18

ขอบคุณมากๆครับ

อัครฉัตร เพียรชนะ เมื่อ 16/03/2020 12:18

ทำเอกสารเสร็จและส่งที่ใครครับ ศธจ. หรือ เขตครับ

ครูบ้านนอก เมื่อ 16/03/2020 12:18

ขอบคุณน้ำใจในการแบ่งปัน

นางพนิดา สีนวล เมื่อ 16/03/2020 12:18

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

์ณปภา ชมภูพื้น เมื่อ 16/03/2020 12:18

ขอบคุณมากค่ะ

[…] แจกตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับ… tags: ครูดีครูดีในดวงใจ […]