วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

แจกไฟล์ตัวอย่าง วฐ.2 2563

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินครูเชียงรายอยากจะมาแบ่งปันไฟล์เอกสาร วฐ2 ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูเราให้ได้นำไปปรับใช้งานกันครับ ซึ่งไฟล์ที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นไฟล์ของแอดมินเองครับ ซึ่งทำตามความเข้าใจของแอดมินเอง เป็นงานที่ออกมาจากความคิดของตัวเองแต่อ้างอิงตาม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ที่ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นะครับผม สามารถนำไปปรับใช้ได้ครับผม

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ที่ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูลทั่วไป ชั่วโมงในการทำการสอน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ รวมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (๓ ด้าน ๑๓ ตัวบ่งชี้) ของการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีการศึกษา

         ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคณะกรรมการผู้ประเมิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะใช้ข้อมูลในการดำเนินการจากเอกสารเล่มนี้เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง วฐ.2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 5]

5 ความคิดเห็น
นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย์ เมื่อ 13/03/2020 22:24

ขอบคุณสำหรับความรู้และตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง

ปาจรีย์ น่วมเกิด เมื่อ 13/03/2020 22:24

ขอบคุณค่ะ

ยินดีครับผม

ขอบคุณครับครู

คนเดินดิน ครูบ้านนอก เมื่อ 13/03/2020 22:24

ขอบคุณครับ….ขอนำศึกษาก่อนนะครับ