แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง   วงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

    1.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านใด

             ด้านการศึกษา

             ด้านการดำรงชีวิต

         ค    ด้านการติดต่อสื่อสาร

              ถูกทุกข้อ

    2.  แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด

             มีความคงทนและราคาแพงขึ้น

         ข    มีขนาดเล็กและมีคุณภาพสูงขึ้น

         ค    เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมมากขึ้น

              ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขายมากขึ้น

    3.  ข้อใดคือลักษณะของ Headsets Monitors

         ก    เชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย

             ส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง

             ใช้ได้พร้อมกันมากกว่า 1 เครื่อง

         ง     แสดงเว็บเพจ อีเมล แผนที่ และปฏิทิน

นำตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 47

         ก    Virtual Vision

         ข    Micro Optical

             Visual Informed

              Headsets Monitors

    4.  เทคโนโลยีใดที่มีลักษณะคล้ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด

    5.  เทคโนโลยีใดที่มีการพัฒนาให้สามารถแปลภาษาได้

    6.  เทคโนโลยีใดใช้สำหรับรับข้อมูลข่าวสาร

    7.  เทคโนโลยีใดนิยมใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่

    8.  หนังสือดิจิทัลแตกต่าง จากหนังสือทั่วไปอย่างไร

             ทนทานกว่า

         ข    มีขนาดเล็กกว่า

             เก็บรักษาง่ายกว่า

              บันทึกข้อมูลได้มากกว่า         

    9.  เทคโนโลยีใดจัดว่าเป็นระบบรักษาความ   ปลอดภัย ที่มีความถูกต้องและเที่ยงตรงมากที่สุด

             ระบบเซ็นเซอร์

         ข    ระบบสแกนม่านตา

             ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ

              ระบบหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

10. ข้อใดไม่ใช่ รูปแบบการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

         ก    เครื่องเล่น MP4

             ระบบการควบคุม

             การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

              รูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้งาน

11. ผู้ใดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบลูทูธ

             โอมใช้พีซีเล่นเกมออนไลน์

             อามชมฟุตบอลทางโทรทัศน์แอลซีดี

             อ้อมเช็คอีเมลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่

              เอโอนเงินระหว่างประเทศผ่านตู้เอทีเอ็ม

12. ข้อใดไม่ใช่ คุณสมบัติของไวแมกซ์

             เป็นการสื่อสารไร้สาย

         ข    มีรัศมีทำการกว้าง 10 กิโลเมตร

             ส่งข้อมูลผ่านสิ่งกีดขวางได้เป็นอย่างดี

              กระจายสัญญาณจากจุดหนึ่งไปหลายจุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *