วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา

18 ก.พ. 2020
9760

วันนี้แอดมินมีข้อสอบ ผอ. และ รอง ผอ. มาฝากคุณครูที่ต้องการสอบผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ครับผม ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้รวบรวมและแต่งข้อสอบมา ณ ที่นี้ด้วยครับผม

ดาวน์โหลดข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา

ความรู้เพิ่มเติม

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศึกษา ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]