วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562

แจกฟรี หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม 7 เล่ม

หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ 1-7 (ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล) ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น

เอกสาร PLC : Professional Learning Community กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0 ฉบับนี้ ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนรีรกุล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการขับเคลื่อนจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ แนว Active Learning การจัดการเรียนรู้แนว STEM Education และการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 โดยนำกระบวนการของ PLC : Professional Learning Community สู่สถานศึกษา ผ่านภาระงาน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0

หนังสือ PLC ให้มีนวัตกรรม เล่มที่ 1-7 (ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล) ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น ยินดีเผยแพร่
      ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถ Download โดยคลิกที่ไฟล์ด้านล่าง

อ้างอิง : https://web.facebook.com/NATTAYALATU

1 ความคิดเห็น
พัทธนันท์ บุญชะนะ เมื่อ 16/11/2019 19:59

อยากได้ไฟล์ที่แก้ไขได้เวิลด์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
PLC คือ
ดาวน์โหลด คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 87 หลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมบูรณาการ Active Learning
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)
แจกฟรีหนังสือ Ebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย
Loading...