วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แนะนำ 12 เว็บไซต์ เรียน Coding ผ่าน Games สนุกๆ

แนะนำ 12 เว็บไซต์ เรียน Coding ผ่าน Games สนุกๆได้ฟรี

วันนี้แอดมินจะมาแนะนำเว็บสำหรับสอนโคดดิ้งให้กับนักเรียนของเรากันครับ Coding for Kids 12 Free Coding Games Websites สำหรับเด็กโตอาจจะใช้โปรแกรม หรือ ภาษาต่างๆ ในการเขียนโคดขึ้นมา แต่เด็กเล็ก เราสามารถให้เขาเรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการเข้ารหัสและเพื่อพัฒนาลำดับการคิดเชิงตรรกะที่มีประโยชน์เมื่อพวกเขา โดยการใช้เกม หรือ กิจกรรมแทนการเริ่มเรียนรู้ที่จะเขียนโค้ดบนคอมพิวเตอร์

ทำไมต้องเรียนโคดดิ้ง คือเป็นการเรียนการเข้ารหัสเพื่อสอนเด็ก ๆ หาวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลำดับขั้นตอนหรือการดำเนินการทางตรรกะ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเช่น ความพยายามในการลองผิดลองถูก และความเข้าใจในสาเหตุและผลกระทบ ของการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการใช้เหตุผลตลอดจนทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา 

นอกจากนี้ยังท้าทายให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์และแสวงหานวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น

1. Khan Academy

2. Code Combat

3. Scratch

4. Code Monster

5. Blockly

6. Tynker

7. CodeMoji

8. Code.Org

9. CodinGame

10. CodeMonkey

11. Thimble

12. Code Wars

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]