วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

แนะนำเว็บศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อการวิจัยไทย

02 ต.ค. 2019
1314

ในการจัดทำวิจัยและผลงานทางนวัตกรรมต่างๆ เราต้องมีการอ้างอิงข้อมูลเพื่อให้ผลงานของเรามีความน่าเชื่อถือ การอ้างอิงผลงานวิจัยต่างๆ เป็นการนำข้อมูลที่เคยมีการค้นคว้าและทดลองแล้วมาประกอบกับการพัฒนางานวิจัยของเรา ซึ่งบ้างครั้งการค้นหาข้อมูลที่จะนำมาอ้างอิงนั้นทำได้ยาก ยิ่งในปัจจุบันหนังสือหรือตำราต่างๆอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลหรือเป็นไฟล์ PDF เป็นส่วนใหญ่ทำให้การอ้างอิงจากหนังสือตำราเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก

วันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายเลยอยากจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ทำให้เราสามารถค้นหาบทความงานวิจัยต่างๆ มาอ้างอิงประกอบกับงานวิจัยของเราครับ

เว็บนี้มีชื่อว่า https://tci-thailand.org/ “ศูนย์ TCI ก่อเกิดจากโครงการวิจัยขนาดเล็กภายใต้ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2544 เรื่อง “การศึกษาและจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ”

ภารกิจของศูนย์ TCI ศูนย์ TCI มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ

1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย

2. คำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors)

3. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล

4. วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ

5. ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาวารสารไทย

สำหรับท่านไหนต้องการข้อมูลสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลงานวิจัย ที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้เลยครับ https://tci-thailand.org/


Loading...