ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลอัลกอริทึม 20 ข้อพร้อมเฉลย

1. อัลกอริทึมคืออะไร
ก. คือลักษณะข้อมูลแบบพอยน์เตอร์
ข. คือกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ค. คือขั้นตอนการทำงานและการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
ง. คือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง

2. โครงสร้างข้อมูลหมายถึงอะไร
ก. ข้อมูลแบบพอยน์เตอร์
ข. กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ค. การสร้าฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
ง. การทำงานของข้อมูลชนิดพื้นฐานและข้อมูลที่ซับซ้อนประกอบเข้าด้วยกัน

3. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลแบบมาตรฐาน
ก. เลขจำนวนเต็มบวก
ข. ค่าตรรกะ
ค. เลขจำนวนทศนิยมบวก
ง. ข้อมูลนามธรรม

4. เหตุผลที่ต้องใช้ผังงานในโครงสร้างข้อมูลเพื่ออะไร
ก. ผังงานบ่งบอกถึงการทำงานในโครงสร้างชัดเจน
ข. ผังงานช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนง่ายขึ้น
ค. ผังงานสามารถหาผลลัพธ์ออกมาได้ว่าคืออะไร
ง. ถูกทุกข้อ

5. ขั้นตอนใดของการจัดทำอัลกอริทึม ที่ต้องทราบถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ก. Analysis
ข. Design
ค. Coding/Programming
ง. Testing and Debugging

6. ขั้นตอนใดของการจัดทำอัลกอริทึมที่ต้องมีการเขียนผังงานโปรแกรม
ก. Analysis
ข. Design
ค. Coding/Programming
ง. Testing and Debugging

7. โปรแกรมในข้อใดต่อไปนี้ที่จัดได้ว่ามีอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
ก. โปรแกรมที่มีโครงสร้างการทำงานซับซ้อนมาก ใช้เวลานานในการทำงาน
ข. โปรมแกรมที่ใช้เวลาในการทำงานนาน และใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำน้อย
ค. โปรแกรมที่มีความเร็วในการทำงานสูง และใช้เนื้อที่หน่วยความจำมาก
ง. โปรแกรมที่มีความเร็วในการทำงานสูง และใช้เนื้อที่หน่วยความจำน้อย

8. การสื่อสารข้อมูล หมายถึงข้อใด
ก. กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกัน
ข. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร
ค. การสื่อสาร เป็นกิจกรรมร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์
ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
ก. Protocol
ข. Computer Network
ค. Sender
ง. Receiver

10. ผู้ส่งข่าวสาร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. แหล่งกำเนิดข่าวสาร
ข. ผู้รับข่าวสาร
ค. ช่องสัญญาณ
ง. จุดหมายปลายทางของข่าวสาร

11. เครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากทั่วโลกเข้าด้วยกันเรียกว่าอะไร
ก. เทคโนโลยี
ข. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ค. เครือข่ายผู้รับ
ง. เครือข่ายผู้ส่ง

12. ช่องสัญญาณ คือข้อใด
ก. Encoding
ข. Channel
ค. Source
ง. Sink

13. ตัวแปลง เปลี่ยน สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ สามารถส่งผ่านไปทางสายโทรศัพท์เราเราเรียกว่าอะไร
ก. Modulate
ข. Channel
ค. Encoding
ง. Analog Singal

14. สัญญาณแอนะล็อก คือข้อใด
ก. Encoding
ข. Source
ค. Analog Singal
ง. Channel

15. Multiplexing ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ช่องสัญญาณ
ข. จุดหมายปลายทางของข่าวสาร
ค. กระบวนการทางเทคนิคที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการส่งข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

16. ข้อใดคือความหมายของการเชื่อมโยงการสื่อสาร
ก. การเชื่อต่ออุปกรณ์สื่อสารสื่อข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ข. ช่องสัญญาณ
ค. กระบวนการทางเทคนิค
ง. ถูกทุกข้อ

17. การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบสลับช่องทางการสื่อสารคือข้อใด
ก. Channel
ข. Encoding
ค. Switched Network
ง. Modulate

18. ข้อใดคือเครือข่ายสื่อสารโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
ก. Switched Network
ข. Package Switching Network
ค. Specialized Pigital Network
ง. The Telephone Network

19. พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 2250) ให้ไว้ ณ วันที่เท่าไหร่ ของเดือนมิถุนายน 2550
ก. 8 มิถุนายน 2550
ข. 10 มิถุนายน 2550
ค. 12 มิถุนายน 2550
ง. 19 มิถุนายน 2550

20. www.goodhealthdata.com คือเว็บไซต์นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
ก. ข้อมูลสุขภาพ
ข. ข้อมูลการศึกษา
ค. ข้อมูลการเงิน
ง.ข้อมูลร้านค้าออนไลน์

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *