วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

แนวการสอบภาคปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานราชการ

แนวการสอบภาคปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานราชการ

Word

 • หนังสือราชการ (ภายใน,ภายนอก)
 • การร่างหนังสือ
 • หนังสือเวียน
 • แผ่นพับ

Excel

 • การหาผลรวม
 • การสร้างกราฟ
 • การตัดเกรด
 • การคิดเงินปันผล
 • การคิดดอกเบี้ย
 • การสร้างสูตรคูณ
 • การคิดส่วนลด

Power  Point

 • การนำเสนอผลงานให้น่าสนใจ
 • การสร้างโฟรชาร์ต และนำเสนอ

Access

 • การเพิ่มข้อมูล
 • การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
 • ฟอร์ม ,รายงาน

Internet

 • การรับส่ง E-mail


Loading...