วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการกรอก Logbook ในหน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

25 ต.ค. 2018
781

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการกรอก Logbook ในหน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ต่อไปเราจะมากรอก logbook ในหน้าที่ 1 กันนะครับ ซึ่งหน้านี้ก็เป็นหน้า ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก่อนที่เราจะกรอก logbook ให้เราตั้งค่า วันที่เวลา ในเครื่องของเราก่อนนะครับ โดยเข้าไปที่ Control Panel จากนั้นเลือก Region and Language ให้เป็นวันเวลาประเทศไทย จากนั้นกด OK นะครับ 

ตัวอย่าง

 

ต่อไปเราก็จะมาการกรอก Logbook ในหน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล กันครับ

ก่อนจะกรอกให้เราตั้งชื่อไฟล์ Logbook ให้เรียบร้อยตามบทความนี้ก่อนนะครับ >> การตั้งชื่อไฟล์ Logbook สำหรับครู และผู้อำนวยการ นี้นะครับ จากนั้นเราก็เริ่มกรอกข้อมูลได้เลยครับผม โดยเริ่มกรอกจากข้อมูลตั้งแต่ชื่อของเราไปจนถึงการรับรองข้อมูลตนเอง

กรอกข้อมูลส่วนตัว Logbook

หมายเหตุ ในส่วนตรงนี้ระบบจะเชื่อมโยงกันเองอัตโนมัตินะครับผม

สรุปในหน้านี้ก็จะให้เรากรอกข้อมูลประมาณนี้ครับ

1. เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และคุณวุฒิของ ผู้ขอรับการประเมิน (ในการพิมพ์เลขที่บัตรประชาชน ให้พิมพ์เลขติดกัน 13 ตัวเลข โปรแกรมจะทํา การเว้นวรรคตามรูปแบบเลขที่บัตรประชาชนเอง)

2. เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งปัจจุบัน เลขที่ตําแหน่ง วิทยฐานะ วันที่ได้รับวิทยฐานะ และเงินเดือนของผู้ขอรับการประเมิน

3. เป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด และ รหัสไปรษณีย์ ที่ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น หากมีการย้ายสถานศึกษาในปีถัดไปใน รายการนี้ไม่ต้องดําเนินแก้ไขข้อมูล (แต่จะไปเพิ่มเติมข้อมูลในแผ่นงานที่ 2 แทน) 

4. เป็นการบันทึกเกี่ยวกับสังกัด หน่วยงาน และชื่อหน่วยงานของผู้ขอรับการประเมิน 

 

เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้เราทำการ กด Save ให้เรียบร้อยครับผม

 

ต่อไปก็เป็นส่วนของท่านผู้อำนวยการ การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเรายังไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้ครับผม ก่อนส่งค่อยกรอกก็ได้ครับ

 

ต่อไปติดตามการกรอกในหน้าที่ 2 การมอบหมายงานสอนต่อไปครับผม


Loading...