วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่ บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน

* หลักการจำ
ชั้น,สถาน,เขต,ชาติ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ศึกษา เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา เพิ่มเติม กดเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา


Loading...