วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่อง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา

1) ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช  >> คลิกที่นี่

2) Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์  >> คลิกที่นี่ 

3) Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา โดย ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ จ.ตราด  >> คลิกที่นี่

4) เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และ คณะ  >> คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 11 เมษายน 2560


Loading...