การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

สิทธิ์  ธีรสรณ์ (2552, หน้า 60) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย(Research Objectives) หรือ จุดมุ่งหมายการวิจัย (Research purposes) เป็นการระบุกิจกรรมหรืองานที่ผู้วิจัยต้องทำ ในอันที่จะได้มาซึ่งคำตอบในการวิจัย

เพื่อสำรวจ (SURVEY)
เพื่อบรรยาย (DESCRIBE)
เพื่ออธิบาย (EXPLAIN)
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ (COMPARE)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
เพื่อทำนาย (PREDICT)
เพื่อทำการทดลอง (EXPERIMENT)
เพื่อสังเคราะห์ (SYNTHESIZE)
เพื่อประเมิน (EVALUATE)
เพื่อพัฒนา (DEVELOP)

แนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. วัตถุประสงค์เขียนในรูปเป้าหมายการวิจัย ไม่ใช่วิธีการ
2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อโครงการวิจัย
3. ถ้าตอบคำถามวิจัยครบทุกข้อ การวิจัยจะได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้
4. ไม่มีคำฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นในวัตถุประสงค์
5. วัตถุประสงค์ชัดเจน ไม่กำกวม

อ้างอิง : https://www.gotoknow.org/posts/399434

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *