วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน

03 พ.ค. 2013
2409

ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายดอทเน็ตก็มีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน มาฝากเพื่อนๆครูที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุกันนะครับผม ยังไงข้อสอบนี้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งของการนำไปใช้ในเรื่องของความรอบรู้ เรื่องของอาเซียนไม่มากก็น้อยนะครับผม ยังไงก็ลองทำลองหาคำตอบและลองวิเคราะห์กันดูครับผม ข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่องอาเซียน นี้ก็ไปค้นหามาจากอินเตอร์เน็ตและหลายๆที่ นำมาขัดเกลาจนได้ 9 ข้อ อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เน้นๆครับผม ยังไงลองทำกันดูครับผม

 

1.Association of South East Asian Nations คือข้อใด
ก.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ข.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ///
ค.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ง.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก

2.อาเซียนคืออะไร
ก.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ข.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ///
ค.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ง.ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก

3. ความหมายของ Asean Summit คือข้อใด
ก.การประชุมอาเซียน
ข.การประชุมอาเซียนแปซิฟิก
ค.การประชุมสุดยอดอาเซียน ///
ง.อาเซียนบวก3

4.AFTA คือข้อใด
ก.เขตการค้าเสรี ///
ข.เขตการปกครองพิเศษ
ค.ระบบส่งเสริมการท่องเที่ยว
ง.เขตการค้าพืชเศษฐกิจ

5.กฏบัตรอาเซียนตรงกับข้อใด
ก.ข้อตกลงการประชุมอาเซียน
ข.โรงเรียนอาเซียน
ค.สมาชิกอาเซียน
ง.ธรรมนูญอาเซียน ///

6.เพลงประจำอาเซียนชื่อเพลงอะไร
ก.The Asia
ข.The Asia song
ค.The Asia Way ////
ง.The Asia to day

7.วิชาชีพหลักที่เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 มีกี่วิชาชีพ
ก.5
ข.7 ///
ค.9
ง.13

8.เขตการค้าเสรี ตรงกับข้อใด
ก.การเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรเพื่อให้สินค้าภายในอาเซียนเกิดการหมุนเวียน
ข.การลดอัตราภาษีศุลกากรเพื่อให้สินค้าภายในอาเซียนเกิดการหมุนเวียน ///
ค.การเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรเพื่อให้สินค้าภายนอกอาเซียนเกิดการหมุนเวียน
ง.การลดอัตราภาษีศุลกากรเพื่อให้สินค้าภายนอกอาเซียนเกิดการหมุนเวียน

9.คำขวัญ ตรงกับข้อใด
ก.One Identity, One Vision, One Community
ข.One Vision, One Identity, One Community ///
ค.One One Community, One Identity, One Vision
ง.One One Community, Vision, One Community

9.คำขวัญ ตรงกับข้อใด
ก.หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ///
ข.หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งวิสัยทัศน์
ค.หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ง.หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]