วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

การใช้งานโปรแกรมspss

25 เม.ย. 2013
8689

 การใช้งานโปรแกรมspss

การใช้งานโปรแกรม spss เพื่อหา ค่าผลรวม Mean และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std.deviation และค่าความถี่ Frequencies และค่าต่างสามารถทำได้ดังนี้ครับผม

ขั้นตอนแรกเลยเราก็ต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนครับ คลิ๊กไปที่ SPSS 11.5 for Windows

1 การใช้งานโปรแกรม spss

 

หลังจากนั้นให้เราคลิกที่ variable view เพื่อ กำหนดค่าตัวแปรก่อนครับผม

2 การใช้งานโปรแกรม spss

 

ให้เราป้อนค่าตัวแปร ตามแบบสอบถามของเราครับ

3 การใช้งานโปรแกรม spss

 

จากนั้นคลิกไปที่ Data  view (ด้านล่างข้างๆ variable view) ครับผม เพื่อไปกรอกข้อมูล ที่เราไปเก็บมาจากแบบสอบถาม4 การใช้งานโปรแกรม spss

 

เมื่อหรอกข้อมูลได้ครบถ้วน เราก็มาหาค่าความถี่กันครับ (frequency)

5 การใช้งานโปรแกรม spss

 

ให้เราเลือกข้อมูลทางด้านซ้ายมือครับ จากนั้นก็กดเมนู >6 การใช้งานโปรแกรม spss

 

ข้อมูลก็จะย้ายมาที่ฝั่งขวา ฝั่ง Variable จากนั้นให้เรากดที่เมนู Statistics…
7 การใช้งานโปรแกรม spss

 

แล้วก็ติกที่ Mean และ Std.deviation แล้วก็กด Continue ครับ

8 การใช้งานโปรแกรม spss

 

 

จากนั้นก็จะกลับมาหน้านี้ แล้วก็กด OK เลยครับ

9 การใช้งานโปรแกรม spss

 

จากนั้นเราก็จะได้ ค่าผลรวม Mean และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std.deviation และค่าความถี่ Frequencies นำผลที่ได้ไปใช้งานต่อไปครับผม 
10 การใช้งานโปรแกรม spss

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]