spss

การใช้งานโปรแกรมspss

 การใช้งานโปรแกรมspss การใช้งานโปรแกรม spss เพื่อหา ค่าผลรวม Mean และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Std.deviation และค่าความถี่ Frequencies และค่าต่างสามารถทำได้ดังนี้ครับผม ขั้นตอนแรกเลยเราก็ต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนครับ คลิ๊กไปที่ SPSS 11.5 for Windows   หลังจากนั้นให้เราคลิกที่ variable view เพื่อ กำหนดค่าตัวแปรก่อนครับผม   ให้เราป้อนค่าตัวแปร ตามแบบสอบถามของเราครับ   จากนั้นคลิกไปที่ Data  view (ด้านล่างข้างๆ variable view) ครับผม เพื่อไปกรอกข้อมูล ที่เราไปเก็บมาจากแบบสอบถาม   เมื่อหรอกข้อมูลได้ครบถ้วน เราก็มาหาค่าความถี่กันครับ (frequency)   ให้เราเลือกข้อมูลทางด้านซ้ายมือครับ จากนั้นก็กดเมนู >   ข้อมูลก็จะย้ายมาที่ฝั่งขวา ฝั่ง Variable จากนั้นให้เรากดที่เมนู Statistics…   แล้วก็ติกที่ Mean และ Std.deviation แล้วก็กด Continue ครับ     จากนั้นก็จะกลับมาหน้านี้ […]

Loading...