วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562

โครงการครูสอนดี รับผิดชอบโดย สสค.

06 ม.ค. 2013
244

โครงการครูสอนดี รับผิดชอบโดย สสค.

โครงการครูสอนดี รับผิดชอบโดย สสค.
ครูสอนดี หรือ โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนาครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้คนในสังคมร่วมกันยกย่องให้กำลังใจครูสอนดี ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และขยายจำนวน ครูสอนดี ที่อุทิศตนแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาศ เป้าหมายในปี 2556 สังคมไทยจะมีครูสอนดี


Loading...