วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

จิตวิทยาบุคลิกภาพ

ซิกมันด์ ฟรอยด์

ซิกมันด์ ฟรอยด์

 

บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะอันเป็นของจำเพาะแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกทางท่าทาง ความรู้สึกนึกคิดความเฉลียวฉลาดตลอดจนกิริยามารยาท ลักษณะนิสัย และอุปนิสัย

ทฤษฎีพลังบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์  ซึ่งซิกมันด์ ฟรอยด์  เป็นจิตแพทย์ชาวเวียนนา ได้ให้ความสนใจ เรื่องพัฒนาการทางบุคลิกภาพและพลังแห่งบุคลิกภาพของคนเรา ทฤษฏีบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ อธิบายได้เป็น 2 แบบ คือ

1. อธิบายในลักษณะของทฤษฎีพัฒนาการ

2. อธิบายในลักษณะของทฤษฎีพลังแห่งบุคลิกภาพ

การอธิบายบุคลิกภาพในแง่พลังบุคลิกภาพ ซึ่งอธบายว่า จิตของคนเราเป็นตัวคอยควบคุมกำกับพฤติกรรมของมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมออกมาต่างๆ นานามี 3 ลักษณะ คือ

1 จิตรู้สำนึก (Conscious) หมายถึง สภาพที่บุคคลที่รู้ตัวว่า ทำอะไร ที่ไหน ยังไง

2.จิตไร้สำนึก (Unconscious) หมายถึง สภาพที่บุคคลที่ไม่รู้ตัว ลืมไปว่าเกลียดบางอย่าง ลืมไปว่าเคยทำอะไรใครไว้

3. จิตใต้สำนึก (Subconscious) หมายถึง สภาพจิตกึ่งรู้สำนึก บางทีก็นึกได้ บางทีก็ไม่นึกถึง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]